Pro mentory

Vyplnění DPP a výkazu práce

Student kontaktoval vedení Vaší školy a Vy jste mu byl(a) přidělen(a) jako mentor(ka) praxe. Domluvte se prosím společně se studentem na konkrétním průběhu praxe v rámci požadavků, které studenti obdrželi od svých oborových didaktiků.

K vyplacení odměny za mentoring studenta s Vámi potřebuje Fakulta uzavřít dohodu o provedení práce (DPP). Tuto dohodu naleznete v sekci Dokumenty pro mentory ke stažení. Vyberte příslušnou DPP* a vyplňte v elektronické podobě všechna prázdná pole kromě položek Účetní kód, Os. číslo a Zhodnocení provede. Následně DPP prosím zašlete ke kontrole správnosti paní Kateřině Marešové (Katerina.Maresova@ujep.cz). Po potvrzení či úpravě dle připomínek DPP prosím 2× vytiskněte, podepište v kolonce Zaměstnanec a připojte datum podpisu. Dva Vámi podepsané výtisky prosím doručte osobně na podatelnu PřF UJEP nebo poštou na tuto adresu:

Kateřina Marešová, Centrum podpory přírodovědného vzdělávání, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

DPP musí být nejpozději 2 týdny před zahájením praxe studenta doručena v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem mentora na CPPV.

*Na stránce Dokumenty pro mentory ke stažení naleznete verzi DPP pro ruční zápis údajů, nebo pro elektronický zápis údajů. Je na Vás, kterou verzi využijete. V případě, že využijete DPP pro elektronický zápis údajů, upozorňujeme, že PDF soubory nelze otevřít ve webovém prohlížeči (např. Google Chrome, Mozilla Firefox apod.), je potřeba je nejprve uložit na PC a následně otevřít: vyvolejte kontextové menu na hypertextovém odkazu (pravým tlačítkem myši) a zvolte “ULOŽIT ODKAZ JAKO…”, pak jej z PC otevřete a vyplňte. K otevření PDF souboru slouží v PC např. program Adobe Acrobat Reader.

V rámci všech pedagogických praxí je nutné po ukončení praxe vyplnit ještě příslušný výkaz práce tak, aby odpovídal počtu hodin uvedených na dohodě. Po vyplnění a podepsání výkazu jej oskenujte a posílejte paní Kateřině Marešové (Katerina.Maresova@ujep.cz).