Publikace

2020

Cihlář, J., Eisenmann, P., Hejnová, E., & Přibyl, J. (2020). Problem Solving in Mathematics and Scientific Reasoning. The New Educational Review, 61(3), 97-108.

Hejnová, E. (2020). Miskoncepce týkající se animismu aneb je atom živý? Biologie. Chemie. Zeměpis, 29(3), 21-33.

Trahorsch, P., Bláha, J. D., & Kučerová, S. R. (2020). The usability of economic maps for students of various age groups: an example for a discussion of a multi-stage concept of teaching aids. International Research in Geographical and Environmental Education, 29(2), 129–145.

Trahorsch, P., & Frolík, F. (2020). Pedagogický konstruktivismus a jeho aplikace ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 30(2), 34–37.

Trahorsch, P., & Kroufek, R. (2020). Environmental visualization of selected Czech regions: analysis of geography textbooks. In: D. Mísařovicová & J. Petráková (Eds.). Proceedings of 27th Central European Conference: (Teaching) Regional Geography. Brno: Masarykova univerzita, s. 201–210.

2019

Trahorsch, P., Bláha, J. D., & Chytrý V. (2019). Comparative analysis of the quality of visuals in geography textbooks for ISCED 1 and ISCED 2 levels of education. Review of International Geographical Education Online, 9(2), 264–283.

Trahorsch, P., & Bláha, J. D. (2019). Visual representation of the curriculum in geography textbooks: the structure of visuals in educational medium analysis. IARTEM e-Journal, 11(2), 1–20.

Fancovicova, J., & Kubiatko, M. (2019). The influence of selected variables on lower secondary school students’ concepts about diseases. Journal of Baltic Science Education, 18(5), 708-716.

Sustekova, E., Kubiatko, M., & Usak, M. (2019). Validation of critical thinking test on Slovak conditions. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(12), 1-10.

Hejnová, E., & Králík, J. (2019) Images of atoms in physics textbooks for lower secondary schools vs. misconceptions of pupils about atoms. In “DIDFYZ 2019: Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century” (sborník). Ed. L. Valovičová, J. Ondruška, L. Zelenický, Terchová (Slovakia): Univ. Konštantína Filozofa v Nitre, 2019.

Rychtera, J., Šmídl, M., & Bílek, M. (2019). Jak eliminovat kritická místa počátečního chemického vzdělávání – příklady témat „Složení roztoků“ a „Názvosloví solí“. Arnica, 9(1), 31-38.

Šmídl, M., Dupalová, A., & Jankuj, M. (2019). Přírodopis s nadhledem 9 – Nová generace (pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia). Plzeň: Fraus.

2018

Hejnová, E., & Kekule, M. (2018). Observing Students’ Problem Solving Strategies in Mechanics by the Eye-tracking Method. Scientia in educatione, 9(2), 102-116.

Hejnová, E. (2018). Testování vědeckého myšlení. Matematika, fyzika, informatika, 27(5), 350-359.

Hejnová, E., & Hejna, D. (2018). Miskoncepce žáků o atomech v kontextu představ starověkých myslitelů o stavbě hmoty. Scientia in educatione, 9(2), 22-43.

Trahorsch, P. (2018). Analýza historického vývoje map průmyslu v českých školních atlasech. Informace ČGS, 37(2), 16–30.

Trahorsch, P. (2018). Skečnouting: tvorba vizuo-textového zápisu. Geografické rozhledy, 27(4), 26–29.

Trahorsch, P., Bláha J. D., & Janko, T. (2018). Analýza výzkumů vizuáliích v učebnicích na příkladu učebnic s geografickým obsahem. Pedagogická orientace, 28(1), 111–134.

Cihlář J., Eisenmann P., Hejnová E., & Přibyl J. (2018). Relations between science reasoning and culture of problem solving. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(2), 38-44.

Rychtera, J., Bílek, M., Bártová, I., Chroustová, K., Sloup, R., Šmídl, M., Machková, V., Štrofová, J., Kolář, K., & Kesnerová Řádková, O. (2018). Která jsou klíčová, kritická a dynamická místa počáteční výuky chemie v České republice? Arnica, 8(1), 35-44.

Šmídl, M., Pelikánová, I. (2018). Chemie 8, 9 – Nová generace (pracovní sešit). 1. vyd., Plzeň: Fraus.

Škoda, J., Doulík, P., Šmídl, M., (2018). Chemie 8, 9 – Nová generace (příručka učitele). 1. vyd., Plzeň: Fraus.

2017

Hejnová, E. (2017). Představy mladších žáků o gravitačním působení (1. část). Matematika, fyzika, informatika, 26(3), 202-215.

Hejnová, E. (2017) Představy mladších žáků o gravitačním působení (2. část). Matematika, fyzika, informatika, 26(4), 298-304.

Hejnová, E. (2017). Diskutujeme se žáky o přírodních jevech pomocí úloh zadaných ve formě dialogu. Komenský, 141(4), 47-51.

2016

Hejnová, E., & Hejna, D. (2016). Rozvoj vědeckého myšlení žáků prostřednictvím přírodovědného vzdělávání. Scientia in educatione, 7(2), 2-17.

Hejnová, E. (2017). Realizace konstruktivistického přístupu ve výuce fyziky prostřednictvím úloh zadaných formou diskuze. Matematika, fyzika, informatika, 25(2, 102-115.