Školení provázejících učitelů

Ve dnech 4. a 5. září se v prostorách CPTO uskutečnil druhý (náhradní) vstupní program pro provázející učitele, kterého se účastnilo dalších 34 učitelů z 5 škol a cca desítka oborových didaktiků ze všech tří fakult, které se na přípravě budoucích učitelů podílejí (FF, PF a PřF). Akce byla pořádána v rámci pokusného ověřování Systému podpory provázejících učitelů MŠMT*,do kterého jsme se zapojili.

* https://www.msmt.cz/vzdelavani/pokusne-overovani-system-podpory-provazejicich-ucitelu