Bakalářské studium

V bakalářském studiu nově akreditovaných programů učitelství budou realizovány na školách níže uvedené praxe:

 • Observační praxe – 2/ZS (14 hod)
 • Klinická pedagogická praxe – 2/LS (14 hod)
 • Asistentská pedagogická praxe – 3/ZS (26 hod)

Všechny tyto praxe má na starost oborový didaktik ze studijního oboru MAIOR

 1. Student se zapisuje v předzápisu prostřednictvím STAG na předmět příslušné praxe
 2. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá Dohoda o realizaci praxe . Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje a jeden výtisk si nechává, druhý náleží studentovi, který odevzdává na CPPV paní Marešové (studijní oddělení PřF, místnost CP-2.10). Vedení školy po dohodě se studentem přiřazuje mentora praxe.
 3. Student kontaktuje mentora praxe a domluví nástup na praxi.
 4. Student předává mentorovi praxe kontakt na web s odkazem na požadavky konkrétní praxe a informace pro mentory (dohoda o provedení práce mentora a výkaz práce).
 5. Mentor praxe vyplní dohodu dle pokynů a odesílá.
 6. Student odevzdává Rozvrh dle instrukcí oborovému didaktikovi.
 7. Po ukončení praxe mentor vyplní Hodnocení studenta na praxi, které předává studentovi a ten dle instrukcí odevzdává oborovému didaktikovi.
 8. PO UKONČENÍ PRAXE STUDENT ODEVZDÁVÁ PORTFOLIO Z PRAXE OBOROVÉMU DIDAKTIKOVI.

Shrnutí:
Student: dle pokynů vyhledá cvičné zařízení, koná praxi dle pokynů, vypracuje portfolio a odevzdává k zápočtu včetně hodnocení. Vzor portfolia ke stažení zde.
Oborový didaktik: určuje konkrétní podmínky zápočtu a po praxi uděluje zápočet
CPPV: eviduje dohody o realizaci praxe, administruje dohody o provedení práce, výkazy práce.
Školské zařízení: určuje studentovi mentora praxe, zajištuje podmínky pro vykonání praxe studentem.
Mentor praxe: vyplňuje dohodu o provedení práce a výkaz práce, vyplňuje studentovi hodnocení praxe, provádí mentoring.

Uznání praxe

Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři (zde je formulář ke stažení). Žádosti o uznání praxe je třeba doručit na CPPV paní Kateřině Marešové ze studijního oddělení PřF UJEP (katerina.maresova@ujep.cz) vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje. Je vhodné dodržet termín odevzdání alespoň měsíc před stanoveným termínem praxe. Studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v záporném případě na uvedený e-mail. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.