RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

KONTAKTY:
eva.hejnova@ujep.cz
hejnovae@gmail.com20
ORCID: 0000-0002-9245-7061
https://www.researchgate.net/profile/Eva_Hejnova
web: http://physics.ujep.cz/~ehejnova/

VZDĚLÁNÍ
PhD. / 2004 – Matematicko-fyzikální fakulta v Praze
Doktorské studium oboru Obecné otázky fyziky

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Didaktika fyziky. V současné době je výzkum zaměřen na identifikaci alternativních koncepcí žáků a studentů v oblasti částicové stavby hmoty a na dovednosti, které pomáhají rozvíjet vědecké myšlení žáků. Z dalších aktivit lze uvést zaměření na problematiku fyzikálního vzdělávání na základních školách, konkrétně na tvorbu výukových a metodických textů a tvorbu úloh.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
Přehled předmětů je součástí systému STAG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ResearchGate a také na osobní webové stránce.