Další vzdělávání ped. pracovníků

Biologie

Letní setkání učitelů a didaktiků biologie
Modelové organismy ve vyučování přírodopisu a biologie

Metodologická podpora pro učitele přírodovědných předmětů

Metoda „dobrých“ otázek
Didaktické zásady přírodovědného vzdělávání

Environmentální výchova

Přírodní školní zahrada
Vermikompostování. Žížala obecná jako modelový organismus
Žába za nic nemůže: aneb o suchu a klimatické změně metodou „dobrých“ otázek