Harmonogram praxí

Pedagogické praxe realizované na Přírodovědecké fakultě se řídí časovým rámcem vycházející ze studovaného programu. Níže uvádíme přehledný harmonogram všech realizovaných pedagogických praxí:

  • Observační pedagogická praxe: 2. roč. ZS bakalářského studia, rozsah 13 h / semestr, plnění po dohodě s mentorem praxe
  • Klinická pedagogická praxe: 2. roč. LS bakalářského studia, rozsah 13 h / semestr, plnění po dohodě s mentorem praxe
  • Asistentská pedagogická praxe: 3. roč. ZS bakalářského studia, rozsah 26 h /semestr, plnění praxe po dohodě s mentorem praxe
  • Průběžná pedagogická praxe: 1. roč. ZS navazujícího magisterského studia, rozsah a časový rámec plnění praxe po dohodě s oborovým didaktikem
  • Souvislá pedagogická praxe na ZŠ: 1. roč. LS navazujícího magisterského studia, tři týdny na konci letního semestru (přesný termín viz harmonogram PřF)
  • Souvislá pedagogická praxe na SŠ: 2. roč. ZS navazujícího magisterského studia, tři týdny na začátku zimního semestru (přesný termín viz harmonogram PřF)