Výzkumná témata

Oborové didaktiky jsou ukotveny v rámci systému věd, kterými jsou zejména pedagogika, psychologie (a další společenskovědní obory) a také vědní obory, ze kterých oborové didaktiky vycházejí.

Hlavními oblastmi výzkumu na CPPV jsou:

 • vizuální geografické informace a vizuálie,
 • badatelsky orientované vyučování v přírodních vědách,
 • klíčové kompetence ve výuce,
 • konstruktivismus ve vyučování přírodovědných předmětů,
 • dětské pojetí a jejich diagnostika,
 • motivace k učení,
 • implementace programovatelných stavebnic do výukového procesu,
 • robotické / elektrotechnické výukové systémy,
 • didaktická analýza a moderní pojetí kurikula přírodních věd,
 • popularizace přírodních věd,
 • tvorba úloh a testů,
 • kritické myšlení.