Dokumenty pro studenty ke stažení

Dokumenty společné pro všechny pedagogické praxe

Směrnice děkana č. 3/ 2022– Organizační pokyny k realizaci pedagogických praxí na PřF UJEP (včetně příloh)
Dohoda o realizaci praxe

 

Bakalářské pedagogické praxe

Záznam z observační praxe
Záznam z klinické praxe
Záznam z asistentské praxe

 

Souvislé pedagogické praxe navazujícího magisterského studia

Rozvrh studenta
Deník ze souvislé praxe
Žádost o uznání praxe
Žádost o změnu termínu praxe
Doporučení k souvislým praxím