• CPPV PřF UJEP
    Centrum podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP

Aktuality

26. 6. 2021
Dopis členům JČMF na téma “malá revize” RVP ZV

Jednota českých matematiků a fyziků zformulovala již třetí dopis, ve kterém se vyjadřuje k tzv. "malé revizi" Rámcových vzdělávaích programů pro základní vzdělávání. Znění dopisu a další informace ke korespondenci JČMF s MŠMT je na http://www.jcmf.cz/...

26. 6. 2021
Konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let

Naše univerzita bude ve dnech 14. až 16. října 2021 hostit celostátní konferenci učitelů matematiky, kterou pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Tématem tohoto ročníku bude Matematika jako prostředek porozumění světu. Učitelé a didaktici budou diskutovat...

14. 5. 2021
Příležitost pro studenty SŠ a VŠ: Astronomická studentská stáž

Nabízíme možnost vyzkoušet si pozorování s optickými přístroji na slunečním oddělení Astronomického ústavu v Ondřejově. Program je primárně určen studentům středních a vysokých škol, kteří tak můžou získat nové zkušenosti v oboru, který studují či chtě...

Všechny novinky