• CPPV PřF UJEP
    Centrum podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP

Aktuality

10. 9. 2020
Úspěch studenta geografie v soutěži studentských prací

S radostí si dovolujeme informovat, že student NMgr. studijního programu Geografie Bc. Pavel Mlýnek úspěšně reprezentoval naši fakultu a univerzitu v celostátní soutěži O nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie, jejíž finále se uskute...

14. 8. 2020
Geografie vzdělávání se představuje v mezinárodním světle

Geografie vzdělávání je ne zcela známá vědní disciplína a většinou je snadné zaměnit ji s geografickým vzděláváním, to jest s didaktikou geografie. Geografie vzdělávání se ovšem zabývá něčím jiným, než vzděláváním žáků. Je to obor, který zkoumá napříkl...

8. 7. 2020
Úspěch naší studentky na SVOČ v didaktice matematiky

Přináším dobrou zprávu všem příznivcům Přírodovědecké fakulty UJEP. Zúčastnila jsem se Česko-slovenského kola ŠVOČ v didaktike matematiky 2020, kde jsem prezentovala výsledky své diplomové práce Concept Cartoons ve výuce planimetrie na 2. stupni zák...

30. 4. 2020
Proběhlo krajské kolo Zeměpisné olympiády ONLINE

Šíření nemoci covid-19 ohrozilo také konání Zeměpisné olympiády, celostátní soutěže pro studenty základních a středních škol talentované v geografii. Nakonec se podařilo 27. 4. v dopoledních hodinách uspořádat krajské kolo online formou. Na...

Všechny novinky