• CPPV PřF UJEP
    Centrum podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP

Aktuality

20. 5. 2022
Aktualizovaná nabídka přednášek pro školy

Přírodovědecká fakulta nabízí pro školy různě zaměřené populárně-naučné přednášky z různých tematických oblastí. Tyto přednášky jsou školám nabízeny již relativně delší dobu, nyní se však Fakulta snaží reagovat na aktuální trendy ve vědě a seznam těcht...

9. 5. 2022
Teplická škola hledá učitele / učitelku matematiky a fyziky

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968 hledá na plný úvazek učitele matematiky a fyziky. Škola nabízí smlouvu na dobu určitou na zástup za nemoc, pravděpodobně září až prosinec 2022, 12 platová třída. Bližší...

30. 4. 2022
Připomínky k revizím RVP

Ve středu 20. dubna se v podvečer setkali členové Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, aby diskutovali své připomínky k revizím RVP. Diskuse byla podnětná. Vedoucí CPPV Kateřina Jančaříková na závěr pr...

28. 4. 2022
Letní škola didaktiky a příměstský tábor pro děti

V termínu 15.–19. 8. 2022 pořádá Centrum podpory přírodovědného vzdělávání ve spolupráci s katedrou biologie Letní školu didaktiky přírodovědných předmětů (STEM). Ve stejném termínu pak obě součásti Přírodovědecké fakulty pořádají příměstský tábor pro ...

Všechny novinky