• CPPV PřF UJEP
    Centrum podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP

Aktuality

15. 1. 2024
Vzděláváme provázející učitele

Ve čtvrtek 11. ledna proběhl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem čtyřhodinový workshop pro provázející učitele, tedy učitele, kteří vedou praxe našich studentů učitelství na regionálních zapojených školách. ...

5. 1. 2024
Přípravné kurzy pro osmiletá gymnázia

Přípravné kurzy z matematiky pro uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích. únor -  duben 2024 Kurzy probíhají v malých skupinách, jsou vedeny zkušenými učiteli s asistencí studentů učitelství. Žáci získají možnost přípravy na přijímací zkoušky...

Všechny novinky