V Ostravě proběhla konference DidSci+ 2024

Ve dnech 25. – 25. 6. 2024 se tři členky CPPV, Eva Hejnová, Monika Pelikánová a Silvie Svobodová, zúčastnily tradiční mezinárodní konference DidSci+ 2024, která se letos konala v Ostravě. Aktivně přispěly k programu konference i svými postery. Monika Pelikánová prezentovala téma Přírodní látky ve výuce chemie na základní škole pohledem učitelů, Silvie Svobodová se zaměřila na Faktory ovlivňující environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 ve střední Evropě. Eva Hejnová na svém posteru prezentovala zaměření a činnost CPPV. Účast didaktiků z různých přírodovědných oborů přispěla ke společné komunikaci aktuálních problémů ve vzdělávání, zejména např. problematiky mezipředmětových vazeb v souvislosti se stále více se prosazujícím konceptem STEM a s tím související přípravou nových učitelských studijních programů.