Pro provázející učitele

Student kontaktoval vedení Vašeho zařízení (školy) a Vy jste mu byl přidělen jako provázející učitel pro pedagogickou praxi. Domluvte se prosím společně se studentem na konkrétním průběhu praxe v rámci požadavků, které student obdržel od svého oborového didaktika.

Student odevzdává na CPPV PřF UJEP min. 2 týdny před zahájením praxe potvrzenou Dohodu o realizaci praxe. Tato Dohoda je souhlasem zařízení s konáním praxe. Student Dohodu předvyplňuje, škola potvrzuje a student předává na CPPV.

Po skončení praxe prosím předejte studentovi Vámi potvrzené hodnocení studenta dle praxe, kterou u Vás absolvoval:

hodnocení observační/ klinické/ asistentské praxe

hodnocení souvislé ZŠ/ SŠ praxe

Pro Vás a Vaše studenty, kteří se k Vám chystají na souvislou pedagogickou praxi jsme připravili dokument Doporučení k souvislým pedagogickým praxím.

Další informace pro provázející učitele jsou odlišné pro ty, kteří jsou zapojeni do Pokusného ověřování Systému podpory provázejících učitelů MŠMT (POPU) a pro ty, kteří v něm zapojeni nejsou.