Provázející učitelé nezapojení do POPU

Následující informace a dokumenty jsou určeny provázejícím učitelům, kteří nejsou na PřF UJEP zapojeni do Pokusného ověřování Systému podpory provázejících učitelů.

K vyplacení odměny za provázení studenta s Vámi potřebuje PřF uzavřít smlouvu. Zašlete prosím následující osobní údaje paní Kateřině Marešové z CPPV PřF e-mailem na katerina.maresova@ujep.cz, aby Vám smlouvu připravila:

  • příjmení, jméno, titul
  • adresa trvalého bydliště
  • číslo bankovního účtu, na který chcete odměnu poukázat

Bezprostředně po skončení praxe prosím zašlete elektronicky vyplněný přehled činnosti e-mailem na katerina.maresova@ujep.cz, aby Vám mohla být smlouva proplacena (zároveň nezapomeňte studentovi předat hodnocení).