Postup při plnění pedagogických praxí

Postup plnění pedagogických praxí je do jisté míry rozdílný. Níže se budeme snažit shrnout obecné kroky k hladkému a nakonec i úspěšnému průběhu pedagogických praxí po administrativní stránce. V případě nejasností kontaktujte oborového didaktika na vaší katedře nebo paní Kateřinu Marešovou (katerina.maresova@ujep.cz; místnost CP-2.09).

Pokyny k plnění pedagogických praxí upravuje Směrnice děkana č. 3/2022 (Organizační pokyny k realizaci pedagogických praxí na PřF UJEP).

Observační pedagogické praxe

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG (CPPV / PPOB pro prezenční studenty; CPPV / KPPOB pro kombinované studenty).
 2. Student kontaktuje oborového didaktika oboru MAIOR a domluví si s ním obsah a rozsah praxe. Studentovi jsou sděleny podmínky k získání zápočtu. Na základě domluvy s oborovým didaktikem student kontaktuje školské zařízení.
 3. Student má právo navrhnout oborovému didaktikovi místo realizace praxe, přičemž primárně vybírá z fakultního seznamu provázejících učitelů.
 4. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá předvyplněnou Dohodu o realizaci praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje, jeden výtisk si nechává, a druhý náleží studentovi, který jej odevzdává na CPPV paní Marešové (CP-2.09/ recepce CPTO/ poštou) nejpozději 2 týdny před nástupem na praxi.
 5. Student si ve školském zařízení s provázejícím učitelem domluví časový harmonogram plnění praxe, který bude po celou dobu průběhu praxe plnit. Student předá provázejícímu učiteli odkaz na tyto webové stránky, kde jsou obsaženy informace určené provázejícím učitelům.
 6. V průběhu pedagogické praxe se student řídí pokyny provázejícího učitele a průběžně plní úkoly zadané od oborového didaktika.
 7. Po ukončení praxe požádá student provázejícího učitele o vyplnění Hodnocení studenta. Potvrzené hodnocení předá učitel studentovi a ten svému oborovému didaktikovi.
 8. Po ukončení praxe student rovněž vyplní a odevzdá svému oborovému didaktikovi záznam z observační pedagogické praxe.

Klinická pedagogická praxe

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG (CPPV / KPP pro prezenční studenty; CPPV / KKPP pro kombinované studenty).
 2. Student kontaktuje oborového didaktika oboru MAIOR a domluví si s ním obsah a rozsah praxe. Studentovi jsou sděleny podmínky k získání zápočtu. Na základě domluvy s oborovým didaktikem student kontaktuje školské zařízení.
 3. Student má právo navrhnout oborovému didaktikovi místo realizace praxe, přičemž primárně vybírá z fakultního seznamu provázejících učitelů.
 4. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá předvyplněnou Dohodu o realizaci praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje, jeden výtisk si nechává, a druhý náleží studentovi, který je odevzdává na CPPV paní Marešové (CP-2.09/ recepce CPTO/ poštou) nejpozději 2 týdny před nástupem na praxi.
 5. Student si ve školském zařízení s provázejícím učitelem domluví časový harmonogram plnění praxe, který bude po celou dobu průběhu praxe plnit. Student předá provázejícímu učiteli odkaz na tyto webové stránky, kde jsou obsaženy informace určené provázejícím učitelům.
 6. V průběhu pedagogické praxe se student řídí pokyny provázejícího učitele a průběžně plní úkoly zadané od oborového didaktika.
 7. Po ukončení praxe požádá student provázejícího učitele o vyplnění Hodnocení studenta. Potvrzené hodnocení předá učitel studentovi a ten svému oborovému didaktikovi.
 8. Po ukončení praxe student rovněž vyplní a odevzdá svému oborovému didaktikovi záznam z klinické pedagogické praxe.

Asistentská pedagogická praxe

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG (CPPV / APP pro prezenční studenty; CPPV / KAPP pro kombinované studenty).
 2. Student kontaktuje oborového didaktika oboru MAIOR a domluví si s ním obsah a rozsah praxe. Studentovi jsou sděleny podmínky k získání zápočtu. Na základě domluvy s oborovým didaktikem student kontaktuje školské zařízení.
 3. Student má právo navrhnout oborovému didaktikovi místo realizace praxe, přičemž primárně vybírá z fakultního seznamu provázejících učitelů.
 4. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá předvyplněnou Dohodu o realizaci praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje, jeden výtisk si nechává a druhý náleží studentovi, který je odevzdává na CPPV paní Marešové (CP-2.09/ recepce CPTO/ poštou) nejpozději 2 týdny před nástupem na praxi.
 5. Student si ve školském zařízení s provázejícím učitelem domluví časový harmonogram plnění praxe, který bude po celou dobu průběhu praxe plnit. Student předá provázejícímu učiteli odkaz na tyto webové stránky, kde jsou obsaženy informace určené provázejícím učitelům.
 6. V průběhu pedagogické praxe se student řídí pokyny provázejícího učitele a průběžně plní úkoly zadané od oborového didaktika.
 7. Po ukončení praxe požádá student provázejícího učitele o vyplnění Hodnocení studenta. Potvrzení hodnocení předá učitel studentovi a ten svému oborovému didaktikovi.
 8. Po ukončení praxe student rovněž vyplní a odevzdá svému oborovému didaktikovi záznam z asistentské pedagogické praxe.

Průběžná pedagogická praxe

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG.
 2. Student se řídí pokyny oborového didaktika týkající se obsahu, rozsahu a charakteru praxe. Oborový didaktik určí pokyny k úspěšnému splnění předmětu. Tuto praxi nelze uznávat na základě dosavadní pedagogické činnosti.
 3. Dohodu o realizaci praxe se školským zařízením zajišťuje oborový didaktik.

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ a SŠ

 1. Student se na praxi zapisuje v předzápisu prostřednictvím IS STAG.
 2. Student kontaktuje oba své oborové didaktiky a domluví s nimi podmínky praxe k získání zápočtu.
 3. Student má právo navrhnout oborovému didaktikovi místo realizace praxe, přičemž primárně vybírá z fakultního seznamu provázejících učitelů.
 4. Student navštíví vedení vybraného zařízení, kam předkládá předvyplněnou Dohodu o realizaci praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe studenta, dohodu podepisuje, jeden výtisk si nechává a druhý náleží studentovi, který je odevzdává na CPPV paní Marešové (CP-2.09/ recepce CPTO/ poštou) nejpozději 2 týdny před nástupem na praxi.
 5. Student kontaktuje provázejícího učitele a domluví nástup na praxi.
 6. Student předá provázejícímu učiteli odkaz na tyto webové stránky, kde jsou obsaženy informace určené provázejícím učitelům včetně požadavků pro konkrétní praxe.
 7. Student odevzdává Rozvrh dle instrukcí oborovému didaktikovi.
 8. Po ukončení praxe požádá student provázejícího učitele o vyplnění Hodnocení studenta. Potvrzené hodnocení předá učitel studentovi a ten svému oborovému didaktikovi.
 9. Po ukončení praxe student rovněž vyplní a odevzdá svému oborovému didaktikovi deník ze souvislé pedagogické praxe.