Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů?

Ve středu 19. června 2024 se Kateřina Jančaříková společně s Martinem Černým z Pedagogické fakulty UJEP a dalšími vzdělavateli budoucích učitelů převážně z pedagogických fakult zúčastnili za naši univerzitu konference Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů?, kterou za podpory Pedagogické fakulty MU v Brně organizoval zapsaný spolek Otevřeno.

V dopolední části si poslechli prezentace řešitelů třetího ročníku Otevřené výzvy a inspirovali se inovacemi ve vzdělávání budoucích učitelů z různých vysokých škol. Odpoledne se aktivně zapojili jako panelisté  kulatého stolu pro inovace v realizaci státních závěrečných zkoušek oborů připravujících učitele.