Proběhl workshop Formativní hodnocení v praxi

V pondělí 17. června 2024 se didaktici (nejen) z Centra podpory přírodovědného vzdělávání  a provázející učitelé setkali na pětihodinovém workshopu Formativní hodnocení v praxi, který vedla PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.. Společně se zamysleli na rozdílech mezi sumativním a formativním hodnocením, seznámili se s příklady dobré praxe a vyzkoušeli si celou řadu osvědčených nástrojů formativního hodnocení.