Pro uchazeče o studium

Proč se stát učitelem?

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně jsou akreditovány dvouoborové studijní programy zaměřené na přípravu učitelů, a to jak v bakalářském, tak i magisterském stupni studia.
Ti, kdo se chtějí stát učiteli, studují nejprve v bakalářském studijním programu se zaměřením na vzdělávání (tříleté sdružené studium v kombinaci s druhým oborem). Poté pokračují ve studiu v navazujícím studijním programu se zaměřením na učitelství pro střední školy (dvouleté sdružené studium v kombinaci s druhým oborem).
Na Přírodovědecké fakultě UJEP je možné ve dvouoborových kombinacích studovat biologii, fyziku, geografii, chemii, informatiku nebo matematiku. Tyto předměty lze kombinovat i s předměty pedagogické nebo filozofické fakulty naší univerzity.  Kromě geografie je možné všechny obory studovat také v kombinované formě studia (výuka probíhá dle rozvrhu v pátek, v sobotu nebo v neděli).  
Všechny dvouoborové studijní programy jsou koncipovány jako sdružené studium, tj. studijní programy jsou uskutečňovány ve dvou druzích studijních plánů (maior a minor). Studijní plány maior jsou realizovány vždy pouze v kombinaci se sdruženým studijním plánem minor přidružených studijních programů tak, aby byla garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci. Studijní plány minor v bakalářském stupni studia nezahrnují pedagogickou praxi a bakalářskou práci. Studijní plány minor v magisterském stupni studia ped.-psych. předměty společného základu a diplomovou práci.

Přehled studijních programů pro akademický rok 2023/2024 naleznete zde.

Přijímací řízení na PřF
Přihláška ke studiu

Studium biologie
Studium fyziky
Studium geografie
Studium chemie
Studium informatiky
Studium matematiky