RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.

KONTAKTY:
M.smidl@seznam.cz
tel: + 420 723 700 332

VZDĚLÁNÍ
2004 – 2009 Magisterské studium, prezenční forma (Mgr.), Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L., Učitelství biologie-chemie pro střední školy
2009 – 2013 Doktorské studium, kombinovaná forma (Ph.D.), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Vzdělávání v chemii
2013 Rigorózní řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Učitelství chemie, udělen titul RNDr.

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • předmětem realizované a předpokládané výzkumné činnosti jsou následující témata:
  • analýza a tvorba učebnic pro základní a střední školy
  • analýza prekonceptů vybraných pojmů přírodovědného vzdělávání
  • badatelsky orientované vyučování v přírodních vědách
  • experimentální činnost ve výuce biochemie a environmentálních témat
  • výuka nadaných žáků
  • popularizace chemie

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

 • výuka didaktických předmětů pro posluchače NMgr. studia Učitelství pro SŠ a ZŠ (Didaktika I. a II., Didaktické semináře, Popularizace chemie, Dějiny chemie, ICT ve výuce chemie, Školní pokusy, Průběžná a Souvislá pedagogická praxe)
 • kurzy pro studenty Bc studia (cvičení v kurzu Analytická chemie a Biochemická cvičení)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Viz web katedry chemie https://chemistry.ujep.cz/257-publikace–rndr-milan-smidl-ph-d