PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

KONTAKTY:
silviesvobodova74@seznam.cz
ORCID: 0000-0002-5657-5685
https://www.researchgate.net/profile/Silvie-Svobodova
web: https://biology.ujep.cz/cs/silvie-svobodova/

VZDĚLÁNÍ
2021 PhDr. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (biologie a ekologická výchova)
2021 Ph.D. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (vzdělávání v biologii)

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Obecným zaměřením je didaktika biologie a environmentální výchova. V akademicko-pedagogické činnosti se zaměřuje na pedagogické praxe, environmentální gramotnost, analýzy učebnic z hlediska zaměření na environmentální témata a výzkum životních stylů VŠ studentů a plánování výuky učiteli.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
Přehled předmětů je součástí systému STAG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Přehled publikační činnosti, dostupné na webu ResearchGate a na webu katedry biologie.