PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.

KONTAKTY:
magdalena.kratka@ujep.cz
https://kma.ujep.cz/profil/magdalena-kratka

VZDĚLÁNÍ:
2009    Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, stud. program: Pedagogika, obor Didaktika matematiky, (Ph.D.), (Disertační práce Srovnání ontogenetického a fylogenetického vývoje porozumění jevu nekonečno v geometrickém kontextu, 2010 uznána jako rigorózní práce (PhDr.).

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:
Věnuje se výzkumu v oblasti konstrukce pojmů z hlediska ontogeneze i fylogeneze za pomoci modelování pojmotvorného procesu. Dlouhodobě se věnuje dalšímu vzdělávání učitelů, především v oblasti rozvoje profesních kompetencí učitelů, ve vytváření společenství dobré praxe a také zapojováním učitelů do akčního výzkumu. Zabývá se historií matematiky a jejímu vlivu na výuku a využitím výsledků psychologických výzkumů v didaktice matematiky.

DALŠÍ ČINNOSTI:

  • Organizace Letních škol učitelů matematiky a fyziky (pro učitele 2. a 3. stupně) (přednášková činnost, editorská činnost)
  • Organizace Letních škol matematiky a fyziky pro talentovanou mládež (přednášková činnost, editorská činnost)
  • Popularizace matematiky – přednášky Café Nobel a Café Nobel bez kofeinu (cyklus přednášek pro veřejnost, resp. pro mládež), přednášky TAU (Tean Age Univerzita UJEP), didaktický seminář KMA pro učitele matematiky
  • Aktivní práce v oblasti SVOČ v didaktice matematiky

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
Přehled předmětů je součástí systému STAG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ResearchGate a také na osobní webové stránce.