Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.

KONTAKTY:
Pasteurova 15, katedra geografie, místnost CPTO 5.54
petr.trahorsch@ujep.cz
ORCID: 0000-0002-7766-3860
https://www.researchgate.net/profile/Petr_Trahorsch

VZDĚLÁNÍ
2016 a 2017: Mgr., Mgr., učitelství geografie a tělesné výchovy pro základní / střední školy, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2020: Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Geografické vzdělávání: výzkum se zaměřuje na expertní a uživatelské hodnocení učebnic, především v nich obsažených vizuálií; druhou rovinou výzkumu je diagnostika dětských pojetí geografických fenoménů. Sekundárně je výzkum zaměřen i na problematiku kartografické produkce pro základní a střední školy.
Regionální geografie: aplikace nového přístupu regionální geografie do edukační praxe.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
Přehled předmětů je součástí systému STAG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)
Viz web katedry geografie