RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

KONTAKTY:
jan.krejci@ujep.cz

VZDĚLÁNÍ
Ph.D. / 2013 – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Doktorské studium oboru Počítačové metody ve vědě a technice

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Kromě didaktiky informatiky převážně v oblasti využití digitálních pomůcek se zabývá také výukou počítačových sítí, kybernetické bezpečnosti a architektury IT vč. virtualizace či High-performance computing.
Dlouhodobě je řešitelem projektů OP ve vazbě na regionální školství s dopadem na IT a výuku informatiky. Je certifikovaným lektorem kurzů Cisco Certified Network Associate (CCNA) a Cisco Certified Network Professional (CCNP). Je členem Jednoty školských informatiků a regionálním garantem Kategorie P Matematické olympiády.
Kromě školských zařízení úzce spolupracuje i s komerční sférou, pro kterou řeší projekty zaměřené na optimalizaci infrastruktur či využití inovativních (nejen) OpenSource technologií.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
Přehled předmětů je součástí systému STAG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Viz web katedry informatiky