Mezinárodní soutěž Náboj Junior již příští týden na UJEP

Katedra matematiky a Centrum podpory přírodovědného vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spolu s pobočkou JČMF v Ústí nad Labem zvou týmy do soutěže Náboj Junior.

Registrace do soutěže končí již 17.11.2023, tak neváhejte přihlásit své týmy!

Mezinárodní soutěž Náboj junior je odnoží mezinárodní matematické soutěže Náboj. Od mateřské soutěže se liší ve dvou aspektech. Prvním je, že je určená žákům 8. a 9. ročníku druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázia. Druhým rozdílem pak je, že se soutěží jak v matematice, tak ve fyzice.

Jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů, což tuto soutěž od jiných výkonových soutěží odlišuje. Základem úspěchu je totiž především týmová práce při řešení úloh různých typů. Druhou odlišností je, že všechny týmy přihlášené do soutěže, soutěží najednou, a to nezávisle na zemi, odkud pocházejí. Tedy 24. 11. 2023 v 10.00 se začne soutěžit jak ve všech soutěžních místech v ČR, tak i v SR, ale i Belgii, Nizozemí, Chorvatsku, Polsku a ve Španělsku. Kromě toho, že soutěž probíhá paralelně ve všech soutěžních místech, také je paralelně vyhodnocována a všichni soutěžící vidí, jak si vedou nejen v rámci svého soutěžního místa, ale i v rámci své země a samozřejmě i v rámci všech zapojených. Nicméně, určitou dobu před koncem se průběžné výsledkové listiny zmrazí a drama se začíná stupňovat.

Ústecká pobočka JČMF zajišťuje soutěžní místo v Ústí nad Labem, přičemž tato soutěž je realizována na Univerzitě J. E. Purkyně. Musíme říci, že se jedná o je jedno z největších soutěžních míst v České republice, najednou zde může soutěžit až třicet týmů. Kromě péče o týmy je v tomto soutěžním místě postaráno také o pedagogický doprovod, a to obvykle formou zajímavé přednášky nebo zajímavé dílny.
Úlohy, které se objevují v rámci soutěže, jsou zaměřené především na inovativní a logické myšlení, a ukazuje se, že právě kooperace týmu v řadě případů stojí za jejich úspěchem při řešení, neboť někdo navrhne zajímavé řešení a jiný ho rozpracuje do finální podoby. Úlohy postupně gradují a jak soutěžící postupují, tak se dostávají k obtížnějším a obtížnějším úlohám.

odkazy:
– Náboj https://math.naboj.org/cz/cs/
– Náboj junior https://junior.naboj.org/cz/cs/