Alio modo

Alio modo – nové cesty propagace učitelských oborů přírodovědných a společenskovědních disciplín na nepedagogických fakultách UJEP

Poskytovatel MŠMT (rozhodnutí č. 3359/2023-5) – Na učitelích záleží

Dotace ve výši 227 414 Kč. Celkový rozpočet projektu 252 682 Kč.

Oznámení o poskytnutí dotace 28.4.2023

Ukončení projektu 31.12.2023.

Řeší ve spolupráci pracovníci FF a PřF UJEP (CPPV)

Hlavními cíli projektu jsou propagace a popularizace studia učitelství společenskovědních a přírodovědných předmětů a studia učitelských programů na Filozofické a Přírodovědné fakultě UJEP, a to především mezi žáky základních škol (ZŠ), gymnázií (G) a středních škol (SŠ) v Ústeckém a Karlovarském regionu.

 

Výstupy projektu