Doučování

Informace k výběrovému kurzu CPPV/DOUC “Doučování”

Pokud si chcete výběrový kurz Doučování na AR 2022/23 zapsat, přečtěte si pokyny k výběrovému kurzu a poté kontaktujte oborového didaktika na katedře.

Další informace k předmětu jsou uvedeny zde.

Předloha výkazu odučených hodin je ke stažení zde.