doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Kontakty:

Za Válcovnou1000/8, 400 96 Ústí nad Labem

mobil: +420 723 55 05 24

email: katerina.jancarikova@ujep.cz

https://orcid.org/0000-0003-4339-9990

https://www.researchgate.net/profile/Katerina-Jancarikova

Vzdělání:

habilitační řízení v oboru Pedagogika (jmenování 16.6.2020).

2005 – 2008 Ph.D. doktorský studijní program pedagogika, studijní obor pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; státní zkouška 6.4.2007, disertační práce obhájena 29.1.2009.

2009 Rigorózní řízení Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (2.10.2009).

1988 – 1993 Mgr. v prezenčním magisterském studijním programu biologie, v oboru speciální biologie a ekologie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; absolv. 26.5.1993.

Kurzy a programy cžv (výběr):

2007 Kurz Vysokoškolská pedagogika (30.10.2007).

2014 Program Specifika vysokoškolského studia studentů se zdravotním postižením (30.9.2014).

2021 Kurz Tělesné a zrakové postižení jako každodenní výzva i realita života studentů VŠ

Odborné zaměření

Přírodovědné a environmentální vzdělávání.

Publikační činnost

Odkaz na seznam publikační činnosti zde

Více informací

Osobní webové stránky zde