Geografie SOČ

Téma Anotace Garant Kontakt
Analýza vývoje venkovského prostoru vybraného okresu Některé části českého venkova se od devadesátých let minulého století rapidně změnily stejně jako aktivity místních obyvatel. Cílem práce bude zjistit, jakým způsobem se mění funkce venkovských oblastí vybraného okresu a jak se ve srovnání s devadesátými lety liší spektrum společenských a ekonomických aktivit, které vykonávají místní lidé. Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. vladan.hruska@ujep.cz
Společenské a ekonomické proměny vybraného města Práce se bude zaměřovat na témata, která souvisí s proměnami společenského a ekonomického prostředí vybraného města, nebo několika měst. Pokusíme se objasnit, jak se za poslední desetiletí změnila struktura místní ekonomiky a jakým společenským a ekonomickým výzvám v této souvislosti dané město musí čelit. Mgr. Jan Píša, Ph.D. jan.pisa@ujep.cz
Přibližování výroby a spotřeby potravin: lokální potraviny ve vybraném území Práce se zabývá udržitelnými způsoby výroby a spotřeby potravin. Cílem práce bude ve vybraném území zjistit lokální výrobce potravin a způsoby, jakými distribuují své výrobky na trh. Mgr. Zdeňka Smutná zdenka.smutna@ujep.cz
Srovnání demografického vývoje Číny a Indie Podle posledních odhadů v letošním roce překonala indická populace velikost té čínské a Indie se stala nejlidnatější zemí světa. Obě země jsou si podobné z hlediska své populační velikosti, ale jinak se demograficky významně liší. Zatímco Čína se začíná potýkat s demografickým stárnutím a nízkou porodností, Indie má velmi mladou věkovou strukturu a velký potenciál dalšího růstu. Předmětem práce by tak mělo být analyzovat demografický vývoj Číny a Indie v posledních dekádách a zhodnotit, jaký by mohl být další vývoj těchto zemí. Vzhledem k rozlehlosti a etnické a národnostní heterogenitě obou zemí je nutné se podívat také na regionální rozdíly demografických struktur obyvatel obou zemí. Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D. kristyna.rybova@ujep.cz
3D rekonstrukce zaniklé krajiny Cílem práce bude prostřednictvím 3D grafiky rekonstruovat vybranou zaniklou
lokalitu a její následná prezentace. Dle zkušeností studenta/ky s 3D grafikou,
lze vybírat z méně (např. jednotlivé budovy) či více složitých lokalit (např.
část sídla či krajiny). Následně bude rekonstruovaná lokalita prezentována dle
vlastních preferencí (obrázek, animace, 3D tisk, 3D prohlížeč apod.) a bude
navrženo její možné využití v praxi.
Mgr. Petr Meyer, Ph.D. petr.meyer@ujep.cz
Rozvojové problémy našeho regionu Anotace na vyžádání RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D. silvie.kucerova@ujep.cz
Marketing našeho regionu, regionální produkty a regionální značky Anotace na vyžádání Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. vladan.hruska@ujep.cz
Ukrajina – kdy, kde, co a jak Vlivem invaze ruských vojsk na Ukrajinu je tato země v centru pozornosti médií. Zároveň Česko přijalo v přepočtu na hlavu nejvíce uprchlíků z Ukrajiny. Z tohoto pohledu jsme s Ukrajinou silně provázaní a je vhodné tuto zemi a její obyvatele poznat co nejlépe. RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. martinek_jiri@centrum.cz
Historický vývoj využití krajiny ve vybraném prostoru Na příkladu vybraného území bude analyzován vývoj krajiny – pro to bude využita celá řada statistických dat a analýz za pomocí geografických informačních systémů. Mgr. Martin Dolejš, Ph.D. martin.dolejs@ujep.cz