Práce s nadanými žáky na PřF UJEP

Práce s nadanými žáky na PřF UJEP

Poskytovatel MŠMT (evid. číslo 0085/7/NAD/2023) – Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2023

Výše poskytnuté dotace 375 00 Kč. Celkový rozpočet projektu 470 000 Kč.

Zahájení projektu 1.4.2023

Oznámení o poskytnutí dotace 4.5.2023

Ukončení projektu 31.12.2023

Řeší PřF UJEP

Cílem projektu je podpořit žáky se zájmem o přírodovědné obory

 

Souhrnné informace o dílčích aktivitách projektu

 

Dílčí aktivity projektu:

Komentované prohlídky vědeckého zázemí PřF UJEP

Vysokoškolákem na zkoušku

Vypsaní nových témat SOČ

 

Výstupy projektu