Konference JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET je za námi

Katedra matematiky hostila ve dnech 19.–21. 10. 2023 konferenci JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET, které se zúčastnilo více než sto učitelů matematiky z českých a moravských základních škol a gymnázií, ale i z univerzit v České a Slovenské republice, které připravují učitele matematiky.

Mottem letošního ročníku byla otázka Jak to dělají jinde? Část příspěvků proto byla věnována tomu, jak vyučují matematiku tam, kde je její výuka v nějakém ohledu odlišná. A to jak v zahraničí, tak i v naší republice. Účastníci tak měli možnost se seznámit například s tím, jak probíhá výuka matematiky na školách Waldorfského typu či tam, kde se vyučuje metodou Montessori. Připraveny pro ně byly i workshopy na různá témata, např. využití moderních technologií při výuce geometrie nebo matematických procházek ve městě.

Součástí programu byla i exkurze do Matematicko-fyzikálního salonu v galerii Zwinger v Drážďanech, po které následovala komentovaná prohlídka historického centra Drážďan.

Příspěvky z konference budou vydány ve formě sborníku, který bude dostupný na začátku roku 2024 na webu jum.ujep.cz.