Akreditované kurzy DVPP pro učitele matematiky

Katedra matematiky pořádá akreditované kurzy DVPP pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, resp. víceletých gymnázií, na téma Diagnostika předpokladů žáka k řešení úloh z matematiky. Kurzy proběhnou v podzimních měsících po celém severočeském regionu, konkrétně v Ústí nad Labem, Mostě, Sokolově a Rumburku. Učitelé se mimo jiné naučí diagnostikovat své žáky pomocí certifikované metodiky, která vznikla na přírodovědecké fakultě v rámci čtyřletého projektu TA ČR Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření na jejich odstranění (TAČR TL02000200). Podrobné informace a přihlašovací formulář naleznete na webu projektu: https://reseniuloh.ujep.cz/metodika-prace-s-ds/