Jak se staví model železniční stanice

Srdečně Vás zveme na přednášku Mgr. Ladislava Kováře o realizaci modelu
železniční stanice Hora Sv. Šebestiána, v současnosti již neexistující.

Sedm let vývoje, vybavení dílny, technologické postupy, hledání
v archivech, archeologická práce v terénu, zaměřování, 3D modelování,
lidský faktor a energie vedlo ke vzniku tohoto opus magnum, které dnes
putuje po výstavách a muzeích. Zveme vás k dobrodružství od úplného
počátku naší cesty až po současný stav, který uvidíte na vlastní oči i
s dobovým provozem.
Jste srdečně zváni na přednášku o skutečném železničním modelářství,
které má v našich zemích mimořádnou tradici.

Vaši účast prosím potvrďte na e-mailu eva.hejnova@ujep.cz do 8. 1. 2023.

Pozvánka