Aktuality

14. 8. 2020

Geografie vzdělávání se představuje v mezinárodním světle

Geografie vzdělávání je ne zcela známá vědní disciplína a většinou je snadné zaměnit ji s geografickým vzděláváním, to jest s didaktikou geografie. Geografie vzdělávání se ovšem zabývá něčím jiným, než vzděláváním žáků. Je to obor, který zkoumá napříkl...

8. 7. 2020

Úspěch naší studentky na SVOČ v didaktice matematiky

Přináším dobrou zprávu všem příznivcům Přírodovědecké fakulty UJEP. Zúčastnila jsem se Česko-slovenského kola ŠVOČ v didaktike matematiky 2020, kde jsem prezentovala výsledky své diplomové práce Concept Cartoons ve výuce planimetrie na 2. stupni zák...

30. 4. 2020

Proběhlo krajské kolo Zeměpisné olympiády ONLINE

Šíření nemoci covid-19 ohrozilo také konání Zeměpisné olympiády, celostátní soutěže pro studenty základních a středních škol talentované v geografii. Nakonec se podařilo 27. 4. v dopoledních hodinách uspořádat krajské kolo online formou. Na...