Přípravné kurzy pro osmiletá gymnázia

Přípravné kurzy z matematiky pro uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích.

únor –  duben 2024

Kurzy probíhají v malých skupinách, jsou vedeny zkušenými učiteli s asistencí studentů učitelství. Žáci získají možnost přípravy na přijímací zkoušky z matematiky, seznámí se s CERMAT testy, jejich zadáním, zápisem do záznamového archu i s testovou strategií. Zároveň se mohou v bezpečném prostředí poměřit se svými potenciálními budoucími spolužáky.

V nabídce jsou nově i přípravné kurzy z českého jazyka.

Více informací zde.