Vzděláváme provázející učitele

Ve čtvrtek 11. ledna proběhl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem čtyřhodinový workshop pro provázející učitele, tedy učitele, kteří vedou praxe našich studentů učitelství na regionálních zapojených školách.

Workshop „Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství“ byl součástí povinného průběžného vzdělávání provázejících učitelů v rámci dvouletého pokusného ověřování. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, resp. její tři fakulty, které připravují budoucí učitele, tedy Přírodovědecká, Pedagogická a Filozofická jsou zapojeny do pokusného ověřování Systému podpory provázejících učitelů, které má za úkol v letech 2023 – 2025 realizovat, ověřit a vyhodnotit podporu provázejících učitelů, kteří vedou studenty učitelství na pedagogických praxích.

Zúčastnilo se ho 44 pedagogů ze zapojených škol v Ústeckém kraji a 7 oborových didaktiků z Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP.

Cílem workshopu bylo společně se seznámit s dokumentem Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství a zamyslet se nad tím, jak ho budeme v rámci přípravy studentů učitelství využívat,”  říká doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP, oborová didaktička a jedna z autorek dokumentu.

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství vznikl jako jeden z výsledků spolupráce fakult připravujících učitele s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v České republice. Tento dokument je společnou vizí pro kvalitu přípravy učitelů a má sloužit dalšímu zkvalitňování přípravy učitelů v České republice (msmt.cz).

Provázející učitel je zkušený učitel, který vede studenta učitelství na pedagogické praxi a spolupracuje s ním při realizaci výuky ve třídách, ve kterých vyučuje. Student s provázejícím učitelem výuku připravuje, realizuje a následně reflektuje (msmt.cz).

Roli provázejícího učitele má nově ukotvit novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Navrhované změny ve školském zákoně mají odloženou účinnost od 1. ledna 2026. Předtím realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokusné ověřování, aby mohlo systém podpory provázejících učitelů otestovat a vhodně nastavit před tím, než vstoupí v platnost v celostátní úrovni (msmt.cz).

V rámci pokusného ověřování Systému podpory provázejících učitelů proběhne další společné školení na konci února tohoto roku.