Připomínkování Velké revize RVP

Národní pedagogický institut zveřejnil dokument s názvem Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se popis a specifikaci hlavních změn, které by měla přinést tzv. Velká revize Rámcových vzdělávacích programů. Nyní se do připomínkování může zapojit širší veřejnost, a to až do 21. 4. 2022.

Na připomínkování koncepčního dokumentu se připravuje i Centrum podpory přírodovědného vzdělávání, které bude diskutovat navržené změny a zaujme k nim odborné stanovisko.