Vydání Učitelské příručky pro Žákovský atlas

Geografové působící na katedře geografie i v rámci Centra se společně s nakladatelstvím Kartografie Praha podíleli na vydání Učitelské příručky k Žákovskému atlasu. Vydáním této příručky se doplnil triptych kartografických pomůcek pro druhý stupeň základních škol: Žákovský atlas, Pracovní sešit a Učitelská příručka. Jelikož bylo vydání Učitelské příručky podpořeno projektem TAČR s názvem Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání, Příručku nyní čeká testování v samotných školách a podrobení kritice učitelů zeměpisu. Po sběru zpětné vazby od učitelů má projektový tým v plánu uspořádat workshop pro učitele zeměpisu, který přiblíží možnosti využití všech tří didaktických pomůcek ve výuce geografie.