Zástupci MŠMT na UJEP

Ve dnech 21. a 22.2. 2022 se členové a vedoucí CPPV společně s panem děkanem setkali se zástupci MŠMT Janem Mušutou a Matoušem Bořkovcem, kteří v minulém týdnu podnikli dvoudenní návštěvu UJEP, aby vedení Univerzity a akademickou obec informovali o plánovaných změnách ve vzdělávání. Jsme vděční za tuto možnost osobního kontaktu a za možnost navázání užší spolupráce CPPV a MŠMT.

Záznam prezentace hlavních směrů reformy pregraduální přípravy učitelů můžete zhlédnou na YouTube.