Letní škola didaktiky a příměstský tábor pro děti

V termínu 15.–19. 8. 2022 pořádá Centrum podpory přírodovědného vzdělávání ve spolupráci s katedrou biologie Letní školu didaktiky přírodovědných předmětů (STEM). Ve stejném termínu pak obě součásti Přírodovědecké fakulty pořádají příměstský tábor pro děti ve věku 6–15 let.

Pedagogové se mohou těšit na řadu workshopů a praktických ukázek možných vzdělávacích činností; věříme, že řadu aktivit budou moci účastníci aplikovat v samotné výuce. Naopak pro děti je připravena řada aktivit zaměřených na poznávání a minivýzkum přírody.

V rámci letní školy didaktiky přírodovědných předmětů (STEM) budou zrealizovány tři akreditované kurzy, a to rozvoj komunikačních dovedností v předmětech STEM,  „Dobré“ otázky v EVVO a Didaktické zásady v předmětech STEM. Účastníci budou mít možnost vše prodiskutovat a také si vyzkoušet v praxi.  Návštěva ZOO.

Zároveň bude probíhat  příměstský tábor. Tábor je určen 20 dětem ve věku 7 – 15 let. Při velkém zájmu dostanou přednost děti učitelek a učitelů přihlášených na letní školu didaktiky přírodovědných předmětů, která probíhá paralelně, a děti zaměstnanců PřF UJEP.

Příměstský tábor bude veden jako přírodovědný s tábornickými a turistickými prvky. Celotáborová hra (nesoutěživá kooperativní motivace) je volně inspirovaná knihou Času je málo a voda stoupá od Roberta Gannona. Společně budeme zachraňovat zvířata z území, kterému hrozí zatopení. Děti budou rozděleny do 4 družin podle věku. Každou z nich povede vyškolený lektor, který bude děti provázet po celou dobu jejich pobytu na táboře. Pod jeho vedením budou děti poznávat přírodu, zkoumat její zákonitosti, učit se určovat rostliny i živočichy, sčítat je, používat lupy a mikroskopy, tvořit s přírodninami a hrát si a zkoumat. Do programu budou vstupovat také členové Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP a účastníci letní školy pro učitele STEM, kteří ho oživí a zpestří osvědčenými workshopy a dílnami. Dílčí program bude přizpůsoben věku dětí v daných družinkách.

Při hezkém počasí budou aktivity probíhat venku, v areálu botanického parku a okolí PřF UJEP (Klíše), v případě nepříznivého počasí v prostorách katedry biologie PřF. Domluvená je také tematická exkurze do ZOO Ústí nad Labem.

Program bude probíhat v čase 9 – 17h (nástup 8.30 – 8.50 h, odchod 17. – 17.15 h).

mohou za účelem přihlašování kontaktovat Ivu Hájkovou nebo Kateřinu Jančaříkovou (katerina.jancarikova@ujep.c).

Informační letáky k letní škole a k příměstskému táboru.