Letní škola didaktiky přírodovědných předmětů STEM

První ročník letní školy didaktiky přírodovědných předmětů STEM úspěšně proběhl v areálu Botanického naučného parku a katedry biologie PřF UJEP ve dnech 15.–19. 8. 2022. Učitelé a didaktici společně strávili příjemný a plodný týden. V rámci týdne proběhly tři kurzy DVPP akreditované MŠMT, ze kterých si účastníci odnesli nové poznatky a samozřejmě osvědčení. Přínosem bylo propojení s paralelně probíhajícím dětským přírodovědným táborem. Děkujeme katedře biologie za možnost využívat areálu Za Válcovnou, který se ukázal být velmi příjemným prostředím pro akci tohoto typu. V pondělí jsme probírali komunikaci, v úterý „dobré“ otázky, ve středu jsme si představovali různé aktivity pro žáky, ve čtvrtek jsme se věnovali didaktickým zásadám a slavnostně jsme přivítali knihu Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání. V pátek jsme vyrazili do zoologické zahrady v Ústí nad Labem a provedli reflexi, při které jsme se domluvili na setkání o prázdninách 2023.