Seminář řešení matematických více méně středoškolských úloh

Katedra matematiky ve spolupráci s CPPV pořádá každou první středu v měsíci v čase 15 – 17 hodin v místnosti CP 7.17 seminář pro řešitele matematických úloh z řad středoškolských i vysokoškolských studentů a jejich učitelů. Více informací naleznete na stránkách katedry matematiky.

Datum příštího setkání: 1. února 2023 od 15 hodin