CPPV v knihovně

Vědecká knihovna UJEP vyhradila prostor pro odbornou knihovnu zaměřenou na didaktiku předmětů STEM, která se pomalu začíná plnit zajímavými tituly.