Webinář Raabe Přírodní školní zahrada v mateřské škole

Vedoucí CPPV PřF UJEP doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. jako lektorka webináře, který se zaměřuje na představení konceptu přírodních školních zahrad. Účastníci se seznámí s prvky, které ze zahrady dělají přírodní zahradu. Získají základní znalosti a dovednosti, jež jim umožní prvky využívat pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí, a to nejen pro environmentální a přírodovědné, ale komplexní. Důraz je kladen na to, aby si účastník webináře uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především právě školní zahrady.

Začátek v 17:00, délka 80 minut. Více informací o akci zde. Registrace e-mailu zde.