Vyšla nová kniha pro učitele přírodovědných předmětů

V tomto týdnu vyšla nová kniha určená primárně pro učitele přírodovědných předmětů s názvem Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání: metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy. Na tvorbě knihy spolupracovalo celkem 16 oborových didaktiků (včetně členů Centra podpory přírodovědného vzdělávání) pod vedeném doc. Kateřiny Jančaříkové; dalšími autorskými členy týmu byli Linda Brůnová, Eva Hejnová, Lucie Hlaváčová, Antonín Jančařík, Jiří Králík, Magdalena Krátká, Jan Krejčí, Roman Kroufek, Tomáš Matějček, Janka Medová, Monika Pelikánová, Silvie Svobodová, Milan Šmídl, Petr Trahorsch a Karel Vojíř. Kniha představuje koncept práce s didaktickými zásadami, přičemž jich autoři vytyčili celkem 20. Každá didaktická zásada je v publikaci vysvětlena, dána do souvislostí s obecnou didaktikou i oborovými didaktikami a ilustrována příklady z praxe. Text představuje nástroje, tabulky a puzzle didaktických zásad, které mohou učiteli významně pomoci v přípravě a v evaluaci vyučovací jednotky. Níže přikládáme i fotografie ze slavností prezentace knihy.