Katedra geografie uspořádala workshop týkající se rozvoje mapových dovedností

V úterý 27. 9. uspořádala katedra geografie ve spolupráci s nakladatelstvím Kartografie Praha workshop pro učitele zeměpisu s názvem Využití nového systému didaktických pomůcek při rozvoji mapových dovedností. Cílem workshopu představit v Česku ojedinělý systém didaktických kartografických pomůcek (Žákovský atlas, Pracovní sešit, Učitelská příručka) a prostřednictvím praktických ukázek hledat edukační potenciál tohoto systému ve výuce geografie na druhém stupni základních škol a na víceletých gymnáziích.  Workshop se konal za podpory Technologické agentury České republiky. Akce se zúčastnilo přes 40 učitelů nejen ze severozápadních Čech.

Učitelé si tak po úvodní společné přednášce a diskuzi týkající se kartografických produktů mohli zkusit práci s věkovými pyramidami, diskutovali problémově zaměřenou regionální geografii, realizovali návrh miniprojektu ve výuce geografie a v neposlední řadě plnili úlohy vztahující se k ekosystémům. Celý den byl zakončen syntézou poznatků z pracovních skupin. Momenty z celého dne jsou zachyceny ve fotogalerii.