Školení k nakládání s chemickými látkami- náhradní termín

Náhradní termín povinného každoročního školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou k nakládání s chemickými látkami se uskuteční v pondělí 10. 10. 2022 od 15 hodin v CP 3.23.

Povinnost absolvovat školení mají všichni studenti, kteří budou v akademickém roce 2022/2023 jakkoli manipulovat s chemickými látkami (laborky, závěrečné práce, apod.)!
Toto školení se týká i akademických a neakademických pracovníků, kteří nejsou odborně způsobilí dle § 44b Zákona o ochraně veřejného zdraví (Předpis č. 258/2000 Sb. v platném znění) a neúčastnili se v loňském akademickém roce.

 

LETÁK