Děti se učily poznávat změny v podzimní přírodě

Ve čtvrtek 27. 10. 22 proběhlo v naučném botanickém parku CPPV a KBI PřF UJEP přírodovědně laděné podzimní setkání dětí. Ty měly příležitost strávit část podzimních prázdnin aktivitami zaměřenými na pozorování změn v přírodě, poznávání, určování, bádání a tvoření s přírodninami.

Děti si prohlédly podzimní přírodu a skleníky v naučném parku, poznávaly naše stromy a blíže se seznámily s některými exotickými rostlinami. Podívaly se také za želvičkami, kterým zařizovaly na letním táboře terárium.

Dalším bodem programu byla i práce v laboratoři. Děti se zábavnou formou se seznámily s pravidly bezpečnosti práce a v rámci chromatografie rostlinných barviv si vytvořily chromatogram. Každému z nich se experiment vydařil, velmi pěkně zpracované protokoly a chromatogramy si hrdě odnesly domů. S velkým nadšením se u dětí setkala i hra na ekosystémy louka a les, při níž si prožily příběh několika zástupců naší živočišné říše a jejich boj o přežití a vyvedení mláďat. Předváděly velmi kreativní způsoby namlouvání. Odpoledne jsme zájemcům o pavouky pootevřely dveře do jejich tajemného světa.

Akce využila pěkného pěkného počasí a v krásném prostředí parku jsme si s dětmi barvily keramické ježky, povídaly si, o tom, jak se správně chovat, když je potkáme ve volné přírodě, a z přinesených přírodnin si děti vytvořily mandaly charakterizující podzim.

Při závěrečném loučení a reflexi jsme se pokusily motivovat děti k dalšímu pozorování přírody a bádání. Pro inspiraci od nás obdržely publikace pro domácí experimentování a poznávání. Již nyní se těšíme na další jarní setkání.