Zveme vás na Dny geografie

Centrum podpory přírodovědného vzdělávání vás jménem katedry geografie zve na Dny geografie 2022. Jedná se o tradiční populárně-naučnou akci geografů určenou pro akademickou obec, laickou i odbornou veřejnost a samozřejmě i pro pedagogické pracovníky ze základních a středních škol. Letošní téma ústeckých Dnů geografie se nese ve duchu průmyslového dědictví, se kterým má region bohaté zkušenosti. V programu jsou mj. odborné přednášky, workshop, exkurze po průmyslovém dědictví či kino s následnou diskuzí. Bližší program akce naleznete na webu katedry geografie nebo na plakátu pod zprávou. Akce se koná pod záštitou rektora UJEP doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., děkana PřF UJEP doc. RNDr. Michala Varady, Ph.D. a předsedy Severočeské pobočky ČGS doc. PhDr. RNDr. Jana D. Bláhy, Ph.D.

Akce na ústecké katedře geografie je v Česku jednou z mnoha, ač na zdejší katedře tato tradice začala. Jedná se o celostátní akci (nejen) geografických pracovišť napříč celým Českem. Postupně doplňovaný program akcí po celém Česku naleznete zde.