Setkání ředitelů fakultních škol s členy CPPV a vedením fakulty

Ve středu 1. 2. 2023 proběhlo v prostorách CPTO setkání ředitelů fakultních škol se zástupci vedení fakulty a samozřejmě i se členy CPPV. Členové Centra postupně prezentovali aktivity kateder, které by mohly být přínosné i pro pedagogický sbor (nejen) fakultních škol. V další části setkání proběhla přínosná diskuze nad rolí fakulty ve vzdělávání budoucích učitelů a nad možnostmi rozšiřování a prohlubování spolupráce mezi fakultními školy a samotnou fakultou.

Dále upozorňujeme, že portfolio fakultních škol se rozšířilo o dvě instituce, konkrétně o Základní školu Žatec nám. 28. října 1019 a Základní školu a Mateřskou školu Děčín IX – Bynov. Budeme se těšit na spolupráci.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnou v přiložené fotogalerii.