Zveme vás na workshop pro učitele zeměpisu

Katedra geografie ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity pořádá workshop pro učitele zeměpisu. Workshop je koncipován jako celodenní akce akcentující didaktický rozměr výuky zeměpisu. Akce se bude konat ve středu 5. 4. 2023 od 9.30 hodin v prostorách katedry geografie PřF UJEP (Pasteurova 15, Ústí nad Labem 400 96). Předpokládaný konec akce bude kolem 13.30 hodin. Občerstvení bude zajištěno. Na akci je možné se registrovat na tomto odkazu, a to do 31. 3. 2023. Bližší informace včetně programu naleznete na letáku k akci. Informace o přesném průběhu semináře (časový harmonogram, místnosti konání jednotlivých částí programu apod.) zašleme přihlášeným účastníkům před akcí.