Na seminář pro zeměpisáře se sjelo na 60 učitelů

Ve středu 5. 4. 2023 se na půdě ústecké univerzity konal seminář pro učitele zeměpisu. Akce se konala ve spolupráci katedry geografie i CPPV Přírodovědecké fakulty UJEP a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Akce se nakonec zúčastnilo na 60 učitelů zeměpisu nejen z regionu severozápadního Česka.

Program se skládal ze dvou částí. První seminář, který vedli doc. Petr Knecht a dr. Michaela Spurná, se zaměřoval na identifikaci typů učitelů zeměpisu. Učitelé se pomocí aplikace Geo4tea kategorizovali do jednoho typu a následně diskutovali koncepci výuky s ostatními kolegy. Představená aplikace má potenciál zpestřit a zkvalitnit výuku geografie. Druhý seminář vedla dr. M. Spurná; tato část programu se zaměřovala hodnocení ve výuce geografie. Byly představeny základní principy hodnocení a následně proběhal diskuze učitelů nad formami hodnocení a jejich zkušeností.

Z proběhlého workshopu vyplývá, že zájem učitelů o jejich další vzdělávání postupně roste. Účast na akcích katedry geografie pro učitele zeměpisu byla jedna z nejvyšších v posledních letech. Věříme, že nastolený trend bude pokračovat a s učiteli se znovu setkáme v průběhu listopadu na Dni učitelů zeměpisu.

Vybrané fotografie ze semináře ukazuje fotogalerie.